Onderhoud en reparatie

Onderhoud en reparatie van uw duikuitrusting wordt in onze eigen werkplaats verricht door ervaren en gecertificeerde specialisten. Wij verrichten uitsluitend onderhoud aan de merken waarvan wij erkend servicedealer zijn. Indien het onderhoud gebeurt bij een niet erkende dealer, vervalt de garantie en productaansprakelijkheid op een automaat! 

Wij zijn erkend servicedealer van o.a. Mares, Tusa, Aqua Lung, Sea Quest, Suunto en Cressi Sub. Bij ons ingeleverde duikmaterialen voor een servicebeurt worden volgens de fabrieksspecificaties nagekeken en getest. Van het onderhoud ontvangt u een overzichtelijk onderhoudsrapport bij, zodat je kunt zien wat er gedaan is. Ook laten we de onderdelen zien die vervangen zijn. 

Prijzen

  • Automatenset (1e en 2e trap + octopus) € 140
  • BCD Trimvest (standaard inflator) € 49
  • BCD Airtim € 59
  • BCD Airtrim Mares € 69 (oud type € 89)
  • Heb je jouw automatenset en/of BCD’s bij ABC Dive aangeschaft? Dan ontvang je 20% korting op de onderhoudskosten, mits deze binnen de voorgeschreven onderhoudstermijn bij ons zijn aangeboden en onderhoud immer door ABC Dive is uitgevoerd.

Onderhoud duikflessen

Inlevermomenten: 

Hieronder tref je een overzicht aan van data waarop de flessen gehaald en teruggebracht worden. De fles dient uiterlijk op vrijdag de week ervoor ingeleverd te zijn.

Inlevermoment: Ophaalmoment: Retour in:
week 51 2022 week 52 2022 2e week februari 2023
week 12 2023 week 13 2023 week 18 2023
week 21 2023 week 22 2023 week 26 2023
week 38 week 39 week 43
     
     
     
 
LET OP: per direct wetswijziging in fleskeuringen van duikflessen
 
Door een wijziging – opgelegd door het ministerie van SZW (sociale zaken en werkgelegenheid – kan geen enkel keuringsstation zelf nog flessen keuren. De delegatiebevoegdheid hiertoe is nu uitsluitend voorbehouden aan de LRQA. Dit is de overkoepelende organisatie – voorheen Loyds Register / Loyds Energy en daarvoor Stoomwezen.
 
Dit leidt tot hogere kosten en tevens de doorlooptijd zal toenemen, want als een fles het reguliere traject van keuring heeft doorlopen, dient de fles uiteindelijk goedgekeurd te worden door een medewerker van LRQA. 
 
 
Prijslijst  service fles Kosten: 
Onderhoudsbeurt afsluiter (kraan) € 22,50 excl. onderdelen
Fles O2 schoonmaken € 24,95 excl. onderdelen
Keuring fles (incl kraanservice) € 85,00
Visuele inspectie € 19,95
Uitwendig stralen, verzinken & spuiten (wit) (excl keuring) € 70,00
Inwendig stralen (excl keuring) € 22,50
Prijs bij afkeur (excl kraanservice en stralen) € 45

Indien er op de kraan geen typeaanduiding vermeld staat, wordt deze kraan niet door ons geserviced en dus ook niet gemonteerd na de keuring.

Fles leeg inleveren, zonder voet en netje! (De)montage voet en net door ons kost € 5,00 extra. LET OP: het kan noodzakelijk zijn om de fles inwendig en/of uitwendig te moeten stralen en zonodig opnieuw te moeten spuiten. Dit kan pas bepaald worden tijdens keurwerkzaamheden. Deze handelingen worden voor de druktest gedaan. Het is dus mogelijk dat je kosten maakt en dat de fles alsnog afgekeurd wordt. Het is meestal bij inname van uw fles niet vooraf te bepalen. Bijkomende kosten zijn vooraf dan ook niet altijd te bepalen. Het is niet mogelijk om tijdens de keurwerkzaamheden eerst overleg met u te voeren over de kosten. 

Ook is het mogelijk dat een fles afgekeurd wordt. Dit is aan de keurmeester die daarvoor wettelijke richtlijnen hanteert. Als een fles afgekeurd wordt, wordt deze onklaar gemaakt. Er zijn dan al de nodige kosten gemaakt, zoals mogelijk stralen van de binnenkant. Deze kosten worden wel in rekening gebracht.  

Indien de keurdatum verstreken is wordt uw fles niet meer gevuld. LET OP! De wet verbiedt het vervoer van gevulde flessen, waarvan de keuring is verlopen. Ook het vullen van ongekeurde flessen is strafbaar. Flessen moeten in Nederland elke 5 jaar hydrostatisch gekeurd worden. Daarnaast wordt aangeraden om flessen elk jaar visueel te laten inspecteren op roest en vervuiling. Voor de visuele inspectie kunt u het hele jaar door bij ons terecht. Houd er rekening mee dat in het buitenland andere regels gelden! – Hydrotest om de 5 jaar: Nederland, Engeland en Duitsland – Hydrotest om de 3 jaar: Spanje en Frankrijk – Hydrotest om de 2 jaar: Italië en Ierland.
 
Composiet of Carbon flessen hebben een maximum levensduur. Hier is geen uitzondering op mogelijk. Een hydrostatische keuring van een Composietfles kost € 75 (incl kraanservice).