Emergency First Response

De EFR opleiding is een internationaal georiënteerde Eerste Hulp opleiding. Door de unieke opzet van het lesprogramma, kunnen werknemers van bedrijven en particulieren zich de Eerste Hulp eigen maken. De EFR cursus wordt volledig ondersteund door de internationale duikorganisatie PADI en is geschikt voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij sportduiken, bijvoorbeeld familie en/of kennissen die zelf niet duiken. Tevens is EFR een vereiste voor het Rescue Diver brevet en de professionele duikopleidingen. Ook voor NIET-duikers is deze cursus dus uitermate geschikt! De “Emergency First Response” cursus is een flexibele Eerste Hulp cursus. De Eerste Hulp kennis en vaardigheden kunt u op verschillende manieren eigen maken door het unieke les programma.

Omdat kinderen en baby’s een speciale aanpak en benadering nodig hebben, zijn alle (levensreddende) Eerste Hulp vaardigheden en reanimatie technieken specifiek op hen afgestemd. Hiervoor geven wij naast de EFR cursus of aansluitend hierop de speciale module “Eerste Hulp aan Kinderen”. Zie verder op deze pagina voor meer informatie hierover.
 
EFR volgt de meest recente richtlijnen voor eerste-hulp en reanimatie, welke gewijzigd zijn als gevolg van de inspanningen van ILCOR (International Liaison Committee on Ressuscitation). Het materiaal is overeenkomstig de Europese richtlijnen en aangepast aan de Europese Arbo/BHV eisen. Deze cursus is geheel conform de ERC/ILCOR/NRR richtlijnen en op basis van Physio Control Medtronic (trainings) apparatuur, de wereldleider, ontwikkelaar en fabrikant van AED (Automated Externel Defibrillators) apparatuur. ABC Dive heeft de beschikking over eigen EFR instructeurs, alsmede bevoegde instructeurs voor de AED cursus en EFR Care for Children.  De cursus biedt veel flexibiliteit. Het lesmateriaal maakt thuisstudie mogelijk, waardoor tijdens de les meer aandacht is voor de praktische vaardigheden. De laatste reanimatie richtlijnen zijn daarin verwerkt, inclusief  AED.
 
Het Emergency First Response (EFR) programma kan op verschillende manieren gegeven worden. ABC Dive geeft de cursus in de meest complete vorm, inclusief de vaardigheden voor primaire zorg (Reanimatie), de secondaire zorg (Eerste Hulp) en alle optionele vaardigheden, zoals de omgang met de Automatische Externe Defibrillator (AED). Wij zijn van mening dat een compleet programma een betere voorbereiding is om in een noodgeval te handelen. Het doel van de EFR cursus is het kunnen verlenen van eerste hulp bij ongevallen of acute ziektes en het kunnen uitvoeren van levensreddende handelingen zoals reanimatie en het gebruik van de AED. Kortweg, hulpverlenen in medische noodgevallen Op een leuke, ontspannen en praktische manier leer je d.m.v. actieve deelname hoe je moet reageren op medische noodsituaties en kan van veel nut zijn in je dagelijkse leven. Iedereen kan First Responder worden en is voor alle leeftijden toegankelijk. De cursus duurt circa 9 tot 10 uur en wordt meestal in 1,5 dag of 3 avonden gegeven. Deze cursus is niet aan het duiken gerelateerd en dus ook geschikt voor niet-duikers en bedrijfshulpverlening conform de Arbowet voor bedrijven. De prijs bedraagt € 145 incl. BTW, brevetkosten, lesboek, verbandmiddelen, oefenmaterialen, consumpties en een “Kiss-of-live” sleutelhanger.
 
Onderwerpen die in de cursus behandeld worden:
 • Beoordeling van de omgeving van het noodgeval
 • Het gebruik van beschermende middelen
 • Beademen en reanimeren
 • Gebruik van AED
 • Stoppen van ernstige bloedingen
 • Rug- en nekletsel
 • Omgang met shock
 • Handelen bij geblokkeerde ademwegen
 • Onderkoeling
 • Oververhitting
 • Brandwonden en vergiftiging
 • Ziektebeoordeling
 • Het beoordelen van verwondingen en verbanden aanleggen
 • Spalken van breuken en uit de kom geraakte ledematen

Een tweejaarlijkse update (incl. brevetkosten) kost € 105 (exclusief lesboek).

 

EFR Care for Children

 • Wat doe jij als je kind stikt in een speeltje en een hartstilstand krijgt?
 • Wat moet je doen of juist NIET doen als je kind op het hoofd valt?
 • Hoe behandel ik ernstige brandwonden of een bloeding bij een kind?

Voor het antwoord op deze vragen biedt ABC Dive een speciale cursus aan voor ouders, verzorgers en iedereen die met kinderen werkt. Een EHBO cursus speciaal voor het verlenen van eerste hulp aan (jonge) kinderen en baby’s: De Care for Children (CFC) cursus. Ieder jaar raken een groot aantal kinderen betrokken bij ongevallen. De meeste ongevallen gebeuren thuis of op het werk. Ouders, leerkrachten of werknemers van kinderopvangverblijven en crèches moeten weten hoe zij om moeten gaan met noodsituaties en ongevallen bij kinderen. In veel gevallen kan door uw ingrijpen met eenvoudige handelingen verslechtering van de situatie worden voorkomen! Tijdens deze cursus komen de ongevallen die veel bij kinderen voorkomen aan bod. Maar ook aan levensbedreigende situaties en een acuut ziek kind wordt uitvoerig aandacht besteed. De EFR cursus Eerste Hulp aan Kinderen is een nieuwe en afzonderlijke module, waarin je leert hoe je medische hulp verleent aan gewonde of zieke kinderen, van 0 tot 8 jaar en aan baby’s. Deelnemers leren aan welke noodgevallen kinderen bloot kunnen staan en hoe zij kunnen verschillen van medische condities bij volwassenen. Het programma is mede gebaseerd op hoe belangrijk de aandacht is voor een gewond kind, en de emotionele aspecten bij de zorg aan een kind en het geven van eerste hulp bij ongevallen aan kinderen. Het bevat tevens het voorkomen van alledaagse verwondingen en ziektes bij kinderen. Op een leuke, ontspannen en praktische manier leer je hoe je moet reageren op medische noodsituaties als het om kinderen gaat. Tijdens de cursus wordt geoefend met een speciale baby-reanimatiepop om de techniek goed aan te leren.

 
Wij adviseren om deze module te combineren met de basis primary & secondary care module. De meeste basisvaardigheden zijn vergelijkbaar. De bijzonderheden uit de Care for Children worden apart toegelicht. Wanneer u beide modules volgt bestaat de cursus uit 2 dagen of 4 dagdelen en kost € 195.
 
De cursus is inclusief lesmateriaal en koffie/thee. De EFR Care for Children cursus omvat zowel reanimeren (CPR) als de vaardigheden voor de secondaire zorg (EHBO). Het primaire zorg gedeelte bereidt de hulpverlener voor om hulp te geven aan een baby of kleuter in levensbedreigende omstandigheden zoals verstikking of hartstilstand. De secondaire zorg legt de nadruk op eerste hulp technieken en het opbouwen van zelfvertrouwen bij de hulpverlener om zonder aarzelen hulp te geven aan een kind in nood wanneer professionele hulp ontbreekt of de ambulance nog niet aanwezig is. Voorwaarde voor deelname aan deze cursus is een geldig EHBO-diploma. Heeft u dit nog niet en werkt u beroepsmatig met kinderen? Volg dan eerst de volledige EFR opleiding primary & Seconday Care.

ABC Dive geeft regelmatig een EFR cursus en de Care for Children workshop Wilt u meer weten? neem contact met ons op.

BedrijfsHulpVerlener (BHV)

BHV - Bedrijfshulp Verlener - AlmereOok BHV (op locatie) is bij ons mogelijk. ABC Dive werkt daarvoor samen met De Veiligheidsspecialisten BV,  dé specialisten op gebied van brandveiligheid, brandpreventie, blusmiddelen, bedrijfsbeveiliging en meer! Naast EFR/EHBO verzorgen wij ook brandpreventie en ontruiming. Het is daarbij, indien wenselijk, mogelijk om uw eigen (bedrijfs)ruimte geheel in de rook te zetten, zodat ontruiming real life gesimuleerd kan worden. Wij nemen een eigen bluswagen mee met alle voorkomende blusmethodes om te demonstreren en zelf te oefenen! Neem voor meer informatie contact met ons op.

De Veiligheidsspecialisten BV bieden o.a. ook:

 • levering en keuren van brandblussers
 • levering en keuren van noodverlichting
 • EHBO dozen
 • zwemvesten
 • bewakingssystemen inclusief installatie

Bezoek de website van De Veiligheidsspecialisten BV voor meer informatie en persoonlijk advies!